Правила користування сайтом wabc.com.ua

(надалі за текстом – Правила)

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Цей сайт wabc.com.ua (надалі за текстом – Сайт) та усі права на нього належать Фізичній особі-підприємцю Козленко Світлані Андріївні (місцезнаходження: 08500, Київська обл., місто Фастів, вул. І. Ступака, буд. 13, кв. 24, ідентифікаційний код: 3317200809, надалі за текстом – Продавець).

1.2.      Ці Правила регулюють:

  • користування Сайтом відвідувачами та особами, які здійснюють замовлення/купівлю товару (надалі за текстом – Покупець);
  • реєстрацію на Сайті та обробку персональних даних Покупця;
  • строк дії договору, повернення та обмін товару.

1.3.      При використанні Сайту та здійснення замовлення/купівлю товару через нього, Покупець погоджується з Правилами та засвідчує факт ознайомлення з ними. Використовуючи Сайт, Покупець надає Продавцю свої безумовні гарантії, що питання врегульовані цими Правилами у майбутньому не стануть підставою для його претензій чи позовів будь-якого характеру, змісту та предмету.

1.4.      Продавець на власний розсуд та будь-який час має право змінити положення цих Правил. Такі зміни набувають чинності та розповсюджуються на правовідносини з Покупцем з моменту їх публікації на Сайті.

1.5.      Покупець залишає за собою право не погоджуватись з цими Правилами шляхом негайного припинення використання Сайту. Продовжуючи використовувати сайт Покупець засвідчує свою згоду з цими правилами.

1.6.      Покупець починаючи використання Сайту надає Продавцю свої безумовні гарантії, що він наділений повною цивільною дієздатністю та усвідомлює значення своїх дій.

1.7.      Здійснюючи замовлення/купівлю товару Покупець надає свої гарантії, що він отримав від Продавця усю без виключення інформацію, яка необхідна для укладання договору на відстані.

 

РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ САЙТУ

2.1.      Усі права інтелектуальної власності на описи товарів, характеристики товарів, статті, відео матеріали/відео огляди товарів, тощо (надалі за текстом – Матеріали сайту), які розміщені на Сайті належать Продавцю. Продавець не несе будь-якої відповідальності за актуальність Матеріалів сайту та іншої інформації, яка міститься на Сайті та не несе будь-якої відповідальності за збитки, які виникли в результаті використання Матеріалів сайту та іншої інформації, яка міститься на Сайті.

2.2.      Продавець надає Покупцю право на використання Матеріалів сайту шляхом їх перегляду, завантаження та копіювання, однак виключно для особистих некомерційних цілей. При цьому, використання  Матеріалів Покупцем повинно відбуватись з дотримання положень Закону України Про авторське право і суміжні права» та інших нормативно-правових актів, які регулюють використання об’єктів авторського права.

2.3.      Покупцю забороняється будь-які інші способи використання Матеріалів сайту, аніж ті, які визначені у пункті 2.1. цих Правил, у тому числі але не виключно: переробка, зміна, адаптація, часткове цитування, відтворення, публічна демонстрація чи показ, переклад, включення в якості частин та інші подібні зміни. Продавець забороняє будь-яке використання Матеріалів сайту на інших сайтах, платформах, мережах, локальних мережах та інших джерелах інформації, які надають доступ до інформації широкому колу осіб.

2.4.      Продавець залишає за собою право у будь-який момент вносити зміни до Матеріалів сайту та іншої інформації, яка міститься на Сайті. Матеріали та інформація на Сайті надається Покупцю без будь-яких гарантій з боку Продавця щодо її точності, повноти та відповідності.

 

РОЗДІЛ 3 РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПОКУПЦЯ

3.1.      Покупець заповнюючи форму реєстрації на Сайті надає Продавцю свої безумовні гарантії щодо повноти, точності та достовірності інформації щодо себе. Продавець звільняється від будь-якої відповідальності за порушення умов продажу товару, яка може виникнути у зв’язку з непевною, неточною та недостовірною інформацією щодо Покупця.

3.2.      Після заповнення форми реєстрації на Сайті Покупцю присвоюється логін та пароль та надається доступ  до його облікового запису на Сайті. У разі втрати логіну та/або паролю до облікового запису на Сайті та/або розголошення його третім особам та/або отримання доступу до облікового запису на Сайті третіми особами, Покупець повинен терміново повідомити про це Продавця.

3.3.      Покупець несе усю без виключення відповідальність за збереження конфіденційності інформації про його обліковий запис на Сайті, у тому числі щодо збереження конфіденційності його  логіну та паролю. Покупець несе усю відповідальність за будь-які дії, які будуть здійсненні в межах його облікового запису на Сайті. Втрата логіну та паролю до облікового запису або доступ до нього третіми особами не звільняє Покупця від відповідальності за шкоду завдану Продавцю, яка може виникнути внаслідок втрати логіну та паролю або доступу до облікового запису на Сайті третіми особами.

3.4.      Покупець несе усю без виключення відповідальність перед Продавцем та третіми особами за коментарі, яка залишені ним на Сайті. Продавець залишає за собою право у будь-який момент видалити будь-який коментар, який на його думку є неприйнятним, не відповідає дійсності та/або порушує загальні моральні засади суспільства.

3.5.      Реєструючись та/або купуючи товар на Сайті Покупець надає Продавцю дозвіл на обробку його персональних даних, яка здійснюється у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

3.5.1.   Покупець надає однозначну згоду на обробку наступних персональних даних: фамілія, ім’я та по-батькові, адреса доставки/адреса проживання, електронну пошту, номер телефону. В окремо взятих випадках обсяг даних, які обробляються Продавцем може бути меншим від зазначених у цьому пункті в залежності від умов продажу товару.

3.5.2.   Персональні данні обробляються Продавцем з метою: продажу товару, реєстрації Покупця на Сайті, сервісного та гарантійного обслуговування Покупців, надання супутніх послуг Покупцям, інформування Покупців про акційні пропозиції, ведення бази даних Покупців.

3.5.3.   Персональні данні Покупців зберігаються Продавцем протягом строку необхідного для їх обробки в межах мети визначеної у п.3.5.2. цих Правил.

3.5.4.   Продавець гарантує, що він не буде здійснювати будь-яку передачу персональних даних Покупців третім особам, окрім випадків необхідності реалізації мети визначеної у п.3.5.2. цих Правил, зокрема наступним особам: банківським/фінансовим установам, сервісним центрам, поштовим службам/службам доставки.  

3.5.5.   Обробка персональних даних Продавцем може здійснюватися в електронній та паперовій формах та зберігаються на сервері де розміщений сайт та цифрових носіях та документах за місцезнаходженням Продавця.

3.5.6.   Покупець здійснюючи використання Сайту засвідчує, що він, як суб’єкт персональних даних, обізнаний зі своїми правами передбаченими Законом України Про захист персональних даних» та має усі необхідну інформацію  про: володільця персональних даних, про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, джерела збирання та місцезнаходження своїх персональних даних, тощо.

3.6.      Сайт використовує файли cookie та інші подібні технології. Продавець використовує файли cookie для аналізу трафіку Покупців з метою покращення функціональних можливостей Сайту. Якщо Покупець не бажає, щоб вказані дані опрацьовувались Продавцем, він має право змінити налаштування cookie у своєму браузері або негайно перестати користуватись Сайтом. Продовжуючи використовувати цей сайт Покупець надаєте згоду на обробку файлів cookie.

 

РОЗДІЛ 4 СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ

4.1.      Опис товару на Сайті та пропозиції Продавця не є публічною офертою. Продаж товару Продавцем здійснюється в межах договору купівлі-продажу укладеного на відстані. Договір купівлі продажу діє з моменту замовлення Покупцем товару на Сайті та до моменту підписання ним документів визначених у п.4.2. цих Правил.

4.2.      Повернення та обмін товару купленого на Сайті  здійснюється в порядку визначеному Законом України «Про захист прав споживачів». Покупець має право повернути куплений товар та розірвати договір купівлі-продажу протягом 14 днів з моменту замовлення товару, але до моменту підписання акту прийому-передачі товару або товарної накладної/товаро-транспортної накладної або іншого документа поштової служби/служби доставки, які підтверджують отримання Покупцем товару. Підписання документів зазначених у п.4.2. цих Правил вважається прийманням товару з боку Покупця без будь-яких претензій та зауважень.

4.2.1.   Єдиним засобом відшкодування, яке надається Покупцю у разі невідповідності товару фактичним умовам продажу є надання Покупцю права відмовитися від отримання і прийняття відповідного товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки товару до пункту видачі (якщо така доставка відбувалась за кошти Покупця), але до моменту прийому товару та підписання Покупцем документів зазначених у п.4.2. цих Правил.

4.2.2.   Продавець залишає за собою право, після підписання Покупцем документів зазначених у п. 4.2. цих правил, надати Покупцю можливість повернути/обміняти товар належної якості, протягом 14 днів з моменту купівлі, не рахуючи дня купівлі, у випадку дотримання Покупцем наступних умов:

  • Збереження цілісності комплектації та фірмового упакування товару;
  • Збереження гарантійного талону на товар та інших супутніх документів, які надавались Покупцю на момент купівлі товари;
  • Надання Продавцю акту офіційного сервісного центру, який підтверджує, що товар не має пошкоджень пов’язаних з використанням товару та у товар не було здійснено зовнішнє та внутрішнє втручання;
  • Надання Продавцю документів підтверджуючих придбання товару.

4.3.      Покупець здійснюючи використання Сайту ознайомлених з умовами доставки та оплати товару, які розміщені в окремому/окремих розділах Сайту. У будь-якому випадку доставка товару здійснюється Продавцем у розумні строки, а оплата товару Покупцем може здійснюватися готівковій та безготівковій формах.

Время работы Call центра
пн-пт: 09:00 - 18:00
сб-вс: Выходной
Тел. / ViBER / TELEGRAM
0.008465051651001